Văn hoá
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ...
Ngày 9-6-2016, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã...
 /
Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện...
Ngày 27/4/2016 UBND tỉnh Nam Định có Công văn 40/UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Nam Định (2000 - 2015)
 /
Quyết định 2257/QĐ-BVHTTDL của Bộ...
Ngày 20/6/2013 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2257/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ...
 /
Chỉ thị số 172/CT-BVHTTDL về việc tổ...
Ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 172/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo.
 /
Quy định xử phạt vi phạm hành chính...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2010/ NĐ- CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2010). Nghị định quy định cụ thể từng hành vi vi phạm,...
 /
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ là Nghị định quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng...
 /
Quyết định số: 39/2001/QĐ-BVHTT
Quyết định số: 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc ban hành quy chế tổ chức lễ hội.
 /
Nghị định số: 103/2009/NĐ-CP
Nghị định số: 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
 /

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch