Tin trong tỉnh
Sáng 19-10, tại Nhà Văn hóa 3-2 (thành phố Nam Ðịnh), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Vương Ðình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, 63 tỉnh, thành phố; các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, một số cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, ngân hàng thương mại, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, một số tổ chức đối tác nước ngoài cùng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước.

 

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HÐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bắt nguồn từ Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Ðảng được tăng cường”.

 

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: sau hơn 9  năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là trong giai đoạn nước ta chịu tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước. Sau hơn 9 năm thực hiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tính đến tháng 10-2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm. Trong số các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có 87 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và 42 xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Ðặc biệt, đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Nam Ðịnh, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Ðà Nẵng, Ðồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Cả nước có 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ðặc biệt tỉnh Nam Ðịnh và Ðồng Nai đã có 100% đơn vị cấp xã và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Tại hội nghị, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đại diện cho 2 địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc báo cáo kinh nghiệm thực tiễn xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nam Ðịnh. Ðến 31-7-2019, toàn tỉnh có 209/209 xã, thị trấn, 10/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích xây dựng nông thôn mới sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tỉnh Nam Ðịnh đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị, tổ chức tham quan thực tế để các đại biểu trực tiếp đánh giá, thẩm định những kết quả hơn 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nam Ðịnh. Thủ tướng khẳng định: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, chúng ta đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu quan trọng nhất là phát triển sản xuất phải đi liền với nâng cao đời sống; xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc với tổng thể các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, an ninh, trật tự xã hội và được lượng hóa bằng các chỉ tiêu, tiêu chí để dễ dàng kiểm tra, đánh giá; trong đó, chỉ tiêu quan trọng nhất là đến năm 2020, 50% số xã phải đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới còn một số bất cập, hạn chế: sự chỉ đạo chưa đồng bộ, có lúc, có nơi cấp ủy, chính quyền chưa sát sao, chưa quyết liệt; chênh lệch vùng miền còn thể hiện rõ cho thấy sự phân bổ nguồn lực, phương thức chỉ đạo cách thức huy động nguồn lực chưa phù hợp cho sự phát triển cân bằng; tỷ lệ nguồn lực từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho chương trình còn thấp, nhất là giai đoạn 2011-2015; các chỉ tiêu phát triển sản xuất, chăm lo môi trường sống cho người dân, củng cố chính quyền ở cơ sở chưa có được kết quả đồng bộ với kết quả phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó một số nơi chưa coi trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, chưa quan tâm giải quyết thấu đáo khi người dân khiếu nại, tố cáo; bộ tiêu chí đã chỉnh sửa nhưng còn nhiều nội dung cần tiếp tục cụ thể hơn như phát huy tính sáng tạo, đặc thù từng vùng, từng miền, tính cộng đồng, trách nhiệm dân cư và tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; văn hóa gia đình, cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ở một số nơi phai nhạt, tình trạng thanh niên nông thôn nghiện hút, tệ nạn trộm cắp, an ninh trật tự nông thôn của một số địa phương còn nhiều; môi trường sống ở nông thôn còn một số tồn tại như nhiều rác thải, ô nhiễm nguồn nước.

 

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu có 75% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 10% được công nhận huyện, thị xã nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 19 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, trong 5 năm tới, nhóm địa phương đã hoàn thành 19 chỉ tiêu giai đoạn 2010-2020 cần phải có mục tiêu cao hơn, cả về sản xuất, đời sống, môi trường và hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, xóa bỏ tệ nạn xã hội, xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc. Các xã còn lại chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới phải dồn sức hoàn thành tích cực, căn bản các chỉ tiêu; mạnh dạn đặt mục tiêu cao hơn và tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, còn nhiều dư địa để phát triển, hội nhập; đi tiên phong phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đặc thù, xây dựng vùng nông thôn “xanh - sạch - đẹp” và bản sắc, đáng sống; quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thời gian tới, các địa phương trên toàn quốc cần quyết liệt, tập trung phát huy kết quả đã đạt được và phải chủ động lường trước các nguy cơ gây tác động tiêu cực như biến đổi khí hậu nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển, hạn chế ở mức thấp nhất các nhân tố bất lợi, biến nguy cơ thành cơ hội. Phải nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc; tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo Kết luận số 54 ngày 7-9-2019 của Bộ Chính trị.

 

Trước đó, tối 18-10, tại thành phố Nam Ðịnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Tới dự Lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; Bí thư các tỉnh, thành ủy; đại diện 170 tập thể có thành tích xuất sắc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nông Ðức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định: Sau hơn 9 năm thực hiện, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong cả nước, với sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào, 100% các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã tổ chức phát động, hưởng ứng, triển khai kế hoạch thực hiện của ngành, cấp mình, gắn phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thi đua - Khen thưởng các cấp đã chủ động tham mưu, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua và khen thưởng; lấy kết quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua của các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại Lễ tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã trao Huân chương Ðộc lập hạng Ba và Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho tỉnh Nam Ðịnh và Ðồng Nai;  Huân chương Lao động hạng Nhất cho 8 tỉnh và 11 bộ, ban, ngành Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba cho 13 tỉnh, thành phố, 93 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 175 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 170 tập thể tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua được tuyên dương.


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

 và Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ

 xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Tại buổi Lễ, Thủ tướng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các tổ chức, cá nhân đã được vinh danh; biểu dương Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, ban, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành phố, các thành phần kinh tế và toàn thể người dân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới bằng các hành động cụ thể và hiệu quả trong suốt những năm qua. Thủ tướng mong rằng các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tạo sức lan tỏa lớn, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh, văn minh, phát triển nhanh hơn chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, để Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp nối kết quả đạt được trong hơn 9 năm qua để xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống. Các địa phương cần nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc; tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo Kết luận số 54 ngày 7-9-2019 của Bộ Chính trị; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu phấn đấu có 75% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 10% được công nhận huyện, thị xã nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 19 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua

“Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”

giai đoạn 2021-2025 


Phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, đơn vị phải đưa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia phong trào, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi về chất trong các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thủ tướng kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân cả nước, phát huy lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo, đổi mới xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Nằm trong chuỗi sự kiện Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; sáng 18-10, đại biểu Trung ương và các địa phương về dự hội nghị đã đi thăm một số mô hình nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh ta tại 2 huyện Xuân Trường và Hải Hậu; chiều 18-10 đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Festival toàn quốc chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

 

Ðoàn đã đến thăm khu công viên xử lý rác thải sinh hoạt thân thiện với môi trường rộng 2ha tại thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường). Thực hiện chủ trương huy động xã hội hóa giải quyết các vấn đề môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thiên Phú (Xuân Trường) đã đầu tư trên 10 tỷ đồng nghiên cứu ứng dụng công nghệ lắp đặt hệ thống lò đốt rác, công suất 50 tấn/ngày, cải tạo khu xử lý rác tập trung cũ, kiến thiết lại cảnh quan không gian khu bãi rác thành không gian công cộng thân thiện để nhân dân vui chơi giải trí, tập luyện thể thao. Tiếp đó, Ðoàn công tác đã đến thăm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu xóm 4, xã Hải Bắc và các xóm 2, xóm 3 xã Hải Châu là những nơi được huyện Hải Hậu chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xóm 4, xã Hải Bắc, xóm 2 và 3 xã Hải Châu đã chú trọng phát triển kinh tế đa ngành nghề, phát triển doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, kinh tế trang trại, gia trại theo hướng gắn với bảo vệ môi trường; huy động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường quê, đảm bảo cảnh quan môi trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp với các đường hoa kiểu mẫu; dòng kênh sạch sẽ, không rác thải, điều hòa không khí, môi trường thân thiên, yên bình; khuôn viên các gia đình đều được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp và thực hiện tốt việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải… Hàng năm, các xóm đều có từ 97% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh

 tham quan gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP Nam Định


Triển lãm trưng bày các ấn phẩm văn hóa, tranh, ảnh, chiếu phim tài liệu và biểu diễn văn nghệ ca ngợi thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới trên khắp cả nước; 80 gian hàng của 63 tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP. Tỉnh Nam Ðịnh mang tới Triển lãm những nông sản chủ lực, có nhiều lợi thế như: gạo sạch chất lượng cao Toản Xuân; gạo tám xoan Hải Hậu; gạo tám xoan bao tử; nghêu sạch Lenger; tép moi sấy khô, chả cá Hùng Vương; ngao sạch Giao Thủy; muối hạt sạch, muối biển nhạt Royal; nước mắm Ninh Cơ; nước mắm Tân Phú; nông sản tươi sấy (ngô nếp, khoai lang, khoai tây…

Nguồn: baonamdinh.com.vn

--XH--

Đã xem 130 lần ,cập nhật lúc 22/10/2019 2:44:36 CH
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch