Tin trong tỉnh
Ngày 14-11, tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, những thành tích đã đạt được của tỉnh Nam Định trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 và khẳng định: Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng. Thời gian tới các tỉnh trong Cụm thi đua khu vực đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

 

Là Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng, năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm thi đua đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thi đua thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, thực hiện văn hóa công sở (giai đoạn 2019-2025), phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Công tác khen thưởng luôn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương quan tâm như: Kịp thời trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại các hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu thể dục, thể thao trong nước và quốc tế. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa được các địa phương đẩy mạnh như: Tổ chức Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”, Triển lãm, trưng bày chuyên đề “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh” (Nam Định); Tham mưu sản xuất 30 tập phim thuộc Đề án “Sản xuất phim hoạt hình giáo dục lịch sử, danh nhân Kinh Bắc (Bắc Ninh); Tổ chức Hội thảo khoa học “Hành cung Lỗ Giang, Hưng Hà, Thái Bình trong lịch sử nhà Trần” (Thái Bình); Hội thảo khoa học về danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ địa Dạ Trạch (Hưng Yên); Hội thảo “Trống quân Đức Bác - Những giá trị văn hóa đặc sắc” (Vĩnh Phúc)… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các địa phương triển khai rộng rãi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các địa phương đã đăng cai, tổ chức thành công nhiều giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế. Công tác quảng bá tiềm năng, xúc tiến du lịch, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch được quan tâm, đầu tư, gắn với đặc thù bản sắc văn hóa các địa phương.

 

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại, Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, các nội dung, tiêu chí khen thưởng của Cụm thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành. Tổ chức phát động, hướng dẫn các đơn vị trong ngành đăng ký, ký kết giao ước, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, các khối, cụm thi đua trong toàn ngành để kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, điển hình tiên tiến. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Nguồn: baonamdinh.com.vn

--XH--

Đã xem 43 lần ,cập nhật lúc 15/11/2019 2:49:30 CH
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch