Cơ sở lưu trú, nhà hàng
Khách sạn Hồi An **/ Địa chỉ: Km 11 đường 10 Vụ Bản/ Điện thoại: 0350.3991099/ Số phòng nghỉ: 20


Khách sạn Thuỳ Dương
**

Địa chỉ: Dinh Tần- Yên Bằng- Ý Yên

Điện thoại: 0350.3952888

Số phòng nghỉ:

Khách sạn Bảo Sơn Hà

Địa chỉ: Quốc lộ 10 Mỹ Tân- Mỹ Lộc- Nam Định

Điện thoại: 0350.3646689

Số phòng nghỉ: 40

Nhà nghỉ Nga Hồng Anh

Địa chỉ: Đường 10 thị trấn Gôi- Vụ Bản

Điện thoại: 0350.3820223

Số phòng nghỉ: 10

Khu DL sinh thái Núi Ngăm

Địa chỉ: Núi Ngăm- Minh Tân- Vụ Bản

Điện thoại: 0350.3996099

Số phòng nghỉ: 19

 

Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Đã xem 357413 lần ,cập nhật lúc 30/10/2009 2:06:44 CH
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch