Cơ sở lưu trú, nhà hàng
Khách sạn Kim Ngưu/ Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu/ Điện thoại: 0350.3876704/ Số phòng nghỉ: 26

 

 


Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876033

Số phòng nghỉ: 100

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876251

Số phòng nghỉ: 46

Khách sạn Thăng Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876444

Số phòng nghỉ: 32

Khách sạn Hoàng Anh ( VINASHIN)

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797637

Số phòng nghỉ: 61

Khách sạn Huy Anh

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797629

Số phòng nghỉ: 16

Khách sạn Hồng Quang

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876457

Số phòng nghỉ: 28

Khách sạn Thiên Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại:0350.3797434

Số phòng nghỉ: 25

Nhà nghỉ 58 - Phú Hưng

Địa chỉ: Bãi 1 - Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu (mặt tiền hướng ra biển)

Điện thoại: 0350.3876 062 - Di động: 0166 615 5388

Số phòng nghỉ: 20

Nhà nghỉ Hải Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876500

Số phòng nghỉ: 28

Nhà nghỉ Thành Trung

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876343

Số phòng nghỉ:  13

Nhà nghỉ Hà Nội

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876302

Số phòng nghỉ: 17

Nhà nghỉ Hoàng Anh

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876383

Số phòng nghỉ: 17

Khách sạn Hương Biển

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797359

Số phòng nghỉ: 24

Nhà nghỉ dưỡng Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876489

Số phòng nghỉ: 30

Nhà nghỉ dệt Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876084 

Số phòng nghỉ: 18

Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Đã xem 68865 lần ,cập nhật lúc 04/05/2015 4:41:19 CH
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch