Nơi vui chơi giải trí
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Nam Định Địa chỉ: 189 Trần Hưng Đạo – thành phố Nam Định

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Nam Định

Địa chỉ: 189 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định

Trung tâm điện ảnh Sinh Viên

Địa chỉ: 512 Trường Chinh, TP Nam Định

Rạp Tháng Tám

Địa chỉ: 189 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3 849 690

Rạp Bình Minh

Địa chỉ: 193 Trần Hưng Đạo,TP Nam Định

Điện thoại: 0350.3 843 42

Rạp Kim Đồng

Địa chỉ: Phố Hàng Đồng, TP Nam Định

Nguồn: Trung tâm TTXTDL

Đã xem 54078 lần ,cập nhật lúc 14/08/2012 10:10:34 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch