Cơ sở lưu trú, nhà hàng
Khách sạn Vị Hoàng***/ Địa chỉ: 153 Nguyễn Du- Thành phố Nam Định/ Điện thoại: 0350. 3849 290/ Số phòng nghỉ: 90

Khách sạn LAKESIDE**
Địa chỉ: 168 Hùng Vương- Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350. 6 262626    Fax: 0350. 6 262626
Số phòng: 38

Khách sạn Sơn Nam

Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3645 617

Số phòng nghỉ: 66
 
Khách sạn Bình Tân««

Địa chỉ: 551 Trần Thái Tông- Phường Lộc Vượng- TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3681 789

Số phòng nghỉ: 29

Khách sạn Thanh Phong««

Địa chỉ: Đường Kênh- Phường Lộc Vượng- TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3682 052

Số phòng nghỉ: 28

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: 121 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3841 124

Số phòng nghỉ: 17

Khách sạn Phú Mỹ

Địa chỉ: 36 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3848 188

Số phòng nghỉ: 21

Nhà khách UBND tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 40 Mạc Thị Bưởi- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3839 888

Số phòng nghỉ: 19

Khách sạn Đại Lộc

Địa chỉ: 20 đường Nguyễn Văn Trỗi- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3529 222

Số phòng nghỉ: 13

Khách sạn Najimex

Địa chỉ: 10 Trần Đăng Ninh- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3845 146

Số phòng nghỉ: 18

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: Km2 đường 21- Nam Vân- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3859 417

Số phòng nghỉ: 18

Khách sạn Hoàng Nguyên

Địa chỉ: Quốc lộ 10- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3680 445

Số phòng nghỉ: 24

Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ: Cầu Gia- Lộc An- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3700041

Số phòng nghỉ: 16

Khách sạn Ngọc Linh Dương

Địa chỉ: 295- 297 Trần Thái Tông- phường Lộc Vượng- TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3681 106

Số phòng nghỉ: 32

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: Km2 đường 21 Nam Vân- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3859 499

Số phòng nghỉ: 18

Khách sạn Linh Trang

Địa chỉ: 62 Trần Nhân Tông- Văn Miếu- TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3831 345

Số phòng nghỉ: 16

Nhà nghỉ Thanh Sơn

Địa chỉ: 259 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3645 525

Số phòng nghỉ: 18

Nhà nghỉ Hà Ninh

Địa chỉ: 439 Trần Nhân Tông- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3849887

Số phòng nghỉ: 19

Nhà nghỉ Sài Gòn

Địa chỉ: Tổ 13, đường Thái Bình- Phường Lộc Hạ- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3637788

Số phòng nghỉ:10

Nhà nghỉ Mạnh Dũng

Địa chỉ: Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân, Nam Định

Điện thoại: 0350.3859959

Số phòng nghỉ: 14

Nhà nghỉ Phương Linh

Địa chỉ: Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân, Nam Định

Điện thoại: 0350.3857027

Số phòng nghỉ: 10

Nhà nghỉ Hướng Dương

Địa chỉ: Km1+500- Địch Lễ, Nam Vân, Nam Định

Điện thoại: 0350.3852112

Số phòng nghỉ: 11

Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch
Đã xem 68167 lần ,cập nhật lúc 26/04/2011 9:38:27 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch