Cơ sở lưu trú, nhà hàng
Nhà Hàng
Nhà hàng Cánh Diều Vàng/ Địa chỉ: Lô E9 Khu Công Nghiệp Mỹ Trung - TP Nam Định/ Điện thoại : 0350. 3 500 577 - 0350. 3 819 747
 /
Cơ sở lưu trú tại Thành phố Nam Định
Khách sạn Vị Hoàng***/ Địa chỉ: 153 Nguyễn Du- Thành phố Nam Định/ Điện thoại: 0350. 3849 290/ Số phòng nghỉ: 90
 /
Cơ sở lưu trú Khu du lịch Biển Quất...
Khách sạn Minh Hải **/ Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ/ Điện thoại: 0350.33747639/ Số phòng nghỉ: 45
 /
Cơ sở lưu trú Khu du lịch biển Thịnh...
Khách sạn Kim Ngưu/ Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu/ Điện thoại: 0350.3876704/ Số phòng nghỉ: 26
 /
Cơ sở lưu trú khác
Khách sạn Hồi An **/ Địa chỉ: Km 11 đường 10 Vụ Bản/ Điện thoại: 0350.3991099/ Số phòng nghỉ: 20
 /

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch