Tỉnh Nam ĐịnhUBND tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 57 đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định

Tel: : (84-350) 3649 240- Fax: (84-350) 3867 059

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

VP1: 161 Nguyễn Du, thành phố Nam Định

Tel: (84-350) 3649 701/ 3640 829

Fax: (84-350) 3640 829

VP2: 27 Đặng Xuân Thiều, thành phố Nam Định

Tel: (84-350) 3637 708

Sở Nội vụ

Địa chỉ: 318 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định

Tel: (84-350) 3649 403

Fax: (84-350) 3649 403

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định

Tel: (84-350) 3648 482

Fax: (84-350) 3647 120

Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ: Km2 đường Hà Nội, thành phố Nam Định

Tel: (84-350)3 849 692

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 112 Nguyễn Đức Thuận, thành phố Nam Định

Tel: (84-350) 3636 492

Công an tỉnh

Địa chỉ: 117 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và TTXH

Tel: (84-350) 3836 729

Phòng Xuất nhập cảnh

Tel: (84-350) 3835 797

Đã xem 67592 lần ,cập nhật lúc 17/11/2009 9:14:13 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch