Thống kê du lịch
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và...
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 376,400 lượt. Tính chung cả năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.772.359 lượt, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2008
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và...
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 387.871 lượt. Tính chung 11 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.400.088 lượt, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2008.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và...
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 227.859 lượt. Tính chung 10 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.012.217 lượt, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2008.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9...
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 294.000 lượt. Tính chung 9 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.773.939 lượt, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008.
 /
Hoạt động du lịch tỉnh Nam Định 9 tháng...
9 tháng đầu năm 2009 có khoảng 1,2 triệu lượt khách du lịch đến các điểm tham quan du lịch của tỉnh, đạt 89% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khách du lịch lễ hội chiếm khoảng trên 65%, khách du...
 /

1 2 3 4 

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch