Văn hóa
Trực Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng...
Những năm qua, huyện Trực Ninh đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, trong đó tập trung thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hóa”. Đến...
 /
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ...
Cũng như các ngành nghề khác, hệ thống bảo tàng Việt Nam nói riêng, lĩnh vực di sản văn hóa nói chung cần có nguồn nhân lực chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng...
 /
Bình Hoà phát triển phong trào văn nghệ
Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, xã Bình Hoà (Giao Thuỷ) thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ…, tạo khí thế vui...
 /
Các tác giả Nam Định với chủ đề biển,...
Những năm gần đây, đề tài về chủ quyền biên giới, biển, đảo đã trở thành chủ đề “nóng” trong sáng tạo văn học nghệ thuật (VHNT) của các tác giả Nam Định. Với chủ đề này, các tác phẩm của các tác giả...
 /
Tăng cường kinh phí cho kho sách luân...
Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3754/BVHTTDL-TV gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kinh phí cho...
 /
Nét đẹp văn hoá cổng làng ở Hải Hậu
Hải Hậu là vùng quê có nhiều giá trị văn hoá đặc sắc. Cùng với những di sản văn hoá cổ như: đình chùa, miếu mạo, phủ quán..., hệ thống cổng làng trên địa bàn huyện là sự ngưng kết của lối sống, phong...
 /
Hải Hưng xã hội hóa các hoạt động văn...
Cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, những năm qua, xã Hải Hưng (Hải Hậu) đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, TDTT sôi nổi,...
 /
Khôi phục, phát huy giá trị các loại...
Trong xu hướng “tìm về cội nguồn”, hiện nay, ở nhiều địa phương trong tỉnh có các loại hình văn nghệ, trò chơi dân gian được khôi phục như: các tổ, đội, CLB dân ca, dân vũ ở các huyện Hải Hậu, Mỹ...
 /
Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa...
Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
 /
Mỹ Lộc xây dựng làng văn hóa
Những năm qua, huyện Mỹ Lộc đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa. Đến nay phong trào xây dựng làng văn hóa đã phát triển sâu rộng ở các xã, thị trấn trong huyện, tạo hiệu...
 /
Các di tích cách mạng ở Xuân Trường
Huyện Xuân Trường có 33 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, trong số đó, nhiều di tích là “địa chỉ đỏ” trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiêu biểu như:...
 /
Câu lạc bộ Hán Nôm Quần Anh góp phần...
Vùng đất Quần Anh (Hải Hậu) xưa là nơi có truyền thống hiếu học và khoa bảng nên văn hoá Nho học, Hán học còn đậm nét trong đời sống nhân dân và qua những tên đất, tên làng. Kho tàng văn hoá cổ tại...
 /
Mỹ Hưng gìn giữ văn hóa truyền thống
Xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) là vùng đất còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Đó là các di tích lịch sử văn hóa, những phong tục tập quán, lễ hội, những làn điệu dân ca, dân vũ, các nghề thủ công...
 /
Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích...
Trên địa bàn tỉnh hiện có 275 di tích thờ tự hoặc có liên quan trực tiếp tới các nhân vật lịch sử thời Trần, trong đó nhiều di tích tiêu biểu được xếp hạng như: Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần,...
 /
Phát huy nét đẹp văn hoá khoa bảng Nam...
Tỉnh ta là một trong những địa danh nổi tiếng cả nước về truyền thống hiếu học. Trên vùng đất khoa cử này, việc học hành được nhân dân đặc biệt coi trọng, trở thành nét đẹp văn hoá của mỗi gia đình,...
 /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch