Du lịch
Tổng cục Du lịch hướng dẫn công tác...
Ngày 10 tháng 8 năm 2010 Tổng cục Du lịch có công văn gửi các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố hướng dẫn công tác thẩm định xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch.
 /
Thông tư số 48/2010/TT-BTC, ngày...
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại...
 /
Thông tư số 47/2010/TT-BTC, ngày...
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
 /
Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP Ban...
Một số quy chế hoạt động vũ trường và kinh doanh karaoke
 /
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...
 /

1 2 

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch