Tin trong nước
Quyết định số 1763/QĐ-BVHTTDL ngày 18/5/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa, gia đình giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 448/QĐ-BVHTTDL ngày 02/02/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa, gia đình giai đoạn 2016-2020” gồm 15 thành viên do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban.

Tổ biên tập Đề án gồm 11 thành viên do ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng.

Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ Trưởng Bộ VHTTDL tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chính Đề án.

Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ VHTTDL.

Quyết định này thay thế Quyết định số 683/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2016 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: http://cinet.vn/

Đã xem 475 lần ,cập nhật lúc 24/05/2016 3:27:51 CH
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch