Tin trong nước
Việc triển khai thực hiện tuyên truyền trên báo chí hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sẽ tập trung cao điểm trong tháng 6/2017.

Theo nội dung Quyết định số 1999/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình phối hợp với các đơn vị báo chí: Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Diễn đàn doanh nghiệp tuyên truyền tập trung cao điểm trong tháng 6/2017 về chủ đề, các thông điệp và nội dung liên quan đến gia đình hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017.

Về nội dung: Tuyên truyền các hoạt động theo chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, trong đó có nội dung phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trên toàn quốc vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17 - 19h (Thứ Tư - 28/6/2017); Tuyên truyền chủ truơng, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về gia đình và công tác gia đình, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả, phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình, tuyên truyền cuộc thi ảnh “Yêu thương và chia sẻ”.

Về thời gian: Tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục cố định về gia đình, công tác gia đình đuợc thực hiện trong tháng 6 năm 2017.

Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nguồn: http://cinet.vn/

Đã xem 347 lần ,cập nhật lúc 26/05/2017 9:00:23 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch