Văn bản, hành chính
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu...
Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 4095/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn – Xếp hạng. Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã...
 /
Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ...
Ngày 15/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật,...
 /
Chấn chỉnh việc thu các loại phí dịch...
Ngày 18/3/2016, UBND tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 85/UBND-VP6 về việc chấn chỉnh việc thu các loại phí dịch vụ trong các lễ hội trên địa bàn gửi Ủy ban nhân các huyện, thành phố.
 /
Ban hành Quy định về việc trao đổi và...
Ngày 16/3/2016,UBND tỉnh Nam Định ra Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định.
 /
Chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác...
Ngày 1/3/2016, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 587/BVHTTDL-TCDL gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn.
 /
Bộ VHTTDL công bố Danh mục văn bản quy...
Ngày 26/1/2016, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước tính đến ngày...
 /
Bộ VHTTDL ban hành Quy chế chi trả...
Ngày 25/12/2015, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên.
 /
Quyết định 2257/QĐ-BVHTTDL của Bộ...
Ngày 20/6/2013 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2257/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ...
 /
Từ ngày 1/7/2013, Luật xử lý vi phạm...
Từ ngày 1/7/2013, Luật xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. bắt đầu có hiệu...
 /
Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL Hướng dẫn...
Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành hai Thông tư về du lịch. Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01...
 /
Chỉ thị số 172/CT-BVHTTDL về việc tổ...
Ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 172/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo.
 /
Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ...
Ngày 8/5/2012, Tổng cục Du lịch đã có quyết định số 225/QĐ-TCDL ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.
 /
Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính...
Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Các vi phạm hành chính do cá nhân, tổ...
 /
Văn bản của Sở VHTT&DL về việc phục vụ...
Ngày 6/1/2012, Sở VHTT&DL Nam Định đã có văn bản số 09/SVHTTDL về việc phục vụ khách du lịch trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 gửi các cơ sở kinh doanh du lịch trong tỉnh.
 /
Cấp phép tham quan, du lịch VN cho...
Ngày 14/11/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan,...
 /

1 2 3 4 

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch