Thống kê du lịch
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5...
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 456.749 lượt, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 5 tháng năm 2011 ước đạt 2,945,998 lượt, tăng...
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4...
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 620.000 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 4 tháng năm 2012 ước đạt 2.493.726 lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3...
Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 561.877 lượt, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 3 tháng năm 2012 ước đạt 1.873.726 lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2011.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 năm...
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước đạt 681.849 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 8,2% so với tháng 1 năm 2012.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm...
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 630.000 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 6,2% so với tháng 12 năm 2011.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và...
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 593.408 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 12 tháng năm 2011 ước đạt 6.014.032 lượt, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và...
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 611.864 lượt, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 11 tháng năm 2011 ước đạt 5.420.624 lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng...
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2011 ước đạt 518.477 lượt khách, tăng 80,9% so với tháng trước và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9...
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 286.618 lượt, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 9 tháng năm 2011 ước đạt 4.312.127 lượt, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng Tám và...
Khách quốc tế đến nước ta tám tháng năm 2011 ước tính đạt 3963,3 nghìn lượt người, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 2390,8 nghìn lượt...
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7...
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.000 lượt, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 7 tháng năm 2011 ước đạt 3.425.820 lượt, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6...
Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 446.966 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 6 tháng năm 2011 ước đạt 2.965.820 lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5...
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 480.886 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 5 tháng năm 2011 ước đạt 2.518.854 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4...
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.000 lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 4 tháng năm 2011 ước đạt 1.971.472 lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2010.
 /
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3...
Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 475.733 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 3 tháng năm 2011 ước đạt 1.511.472 lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2010.
 /

1 2 3 4 

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch