Văn hóa
Phong trào xây dựng làng văn hóa ở...
Trước thực trạng quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng và tác động của mặt trái cơ chế thị trường khiến cho các giá trị văn hoá truyền thống ở mỗi làng quê đang đứng trước nguy cơ mai một, những...
 /
Giá trị văn hóa của các công trình kiến...
Nam Trực là nơi hội tụ và bảo lưu nhiều giá trị văn hóa truyền thống với 55 di tích lịch sử - văn hoá được xếp hạng. Trong đó, nhiều di tích là những công trình kiến trúc độc đáo thể hiện óc sáng...
 /
Ý Yên xã hội hoá các hoạt động nghệ...
Những năm qua, huyện Ý Yên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; tạo nền tảng để phát triển phong trào văn nghệ quần...
 /
Trình Đề án “Phát triển văn hóa đọc...
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3039/BVHTTDL-TV ngày 5/8/2016 gửi Văn phòng Chính phủ về việc trình Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”.
 /
Ý Yên xã hội hoá các hoạt động nghệ...
Những năm qua, huyện Ý Yên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; tạo nền tảng để phát triển phong trào văn nghệ quần...
 /
Sức sống mới của phong trào văn nghệ...
Những năm gần đây, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh. Theo số liệu của NVH tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có trên 1.200 tổ, đội, CLB văn nghệ quần chúng....
 /
Huy động sức mạnh toàn dân trong xây...
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhà nước ta đề ra. Có thể nói thành tích đạt được trong 15 năm qua đã cho thấy sự quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ...
 /
Nam Trực phát huy vai trò của bảo tàng,...
Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, NVH, CLB”, những...
 /
Đặc sắc mô hình nhà thời Trần
Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 mô hình nhà thời Trần được phát hiện và lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh gồm: Mô hình nhà thời Trần được phát hiện tại thôn Lại Xá, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) năm 1973 và mô hình nhà...
 /
Nâng cao chất lượng hoạt động các câu...
Câu lạc bộ (CLB) Thơ Non Côi Sông Vị trực thuộc NVH tỉnh 3-2 được thành lập từ năm 1992. Hiện nay, CLB có 28 hội viên là cán bộ, bộ đội, CNVC đã nghỉ hưu. Trong 24 năm hoạt động, CLB đã xuất bản 30...
 /
Giữ gìn nét đẹp "Văn hóa làng" trong...
Văn hóa làng được thể hiện thông qua các biểu trưng văn hoá mang giá trị truyền thống từ cây đa, giếng nước, mái đình, bến sông đến những phong tục, lối sống, lễ hội, những làn điệu dân ca, dân vũ,...
 /
Các đoàn nghệ thuật kịch hát truyền...
Trước sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình giải trí hiện nay sân khấu kịch hát truyền thống ở tỉnh ta đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: Sự thiếu vắng khán giả dẫn đến đời sống...
 /
Sức lan tỏa của phong trào xây dựng gia...
Cùng với bước phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh ta phát triển sâu rộng. Đến nay toàn tỉnh có 466.579/586.030 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”,...
 /
Huy động các nguồn lực xây dựng và phát...
Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM (2010-2015), các địa phương trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là huy động sự đóng góp của nhân dân đầu tư phát triển các công trình kết...
 /
Nghĩa Hưng bảo tồn, phát huy các giá...
Những năm qua, huyện Nghĩa Hưng luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; khôi phục các trò chơi dân gian, các loại...
 /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch