Thông tin khác
Dự án Luật Du lịch (sửa đổi) sớm được thông qua sẽ tạo điều kiện để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn Ảnh: SVIETNAMTRAVEL VH- Trong chương trình làm việc chiều nay 29.5, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Sau đó Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ phối hợp báo cáo, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đến nay, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đã được chỉnh lý về mặt kỹ thuật và sắp xếp lại nội dung cho phù hợp hơn. Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 3 này gồm 9 chương, 82 điều (tăng 3 điều so với dự thảo trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 2), đồng thời bổ sung một số nội dung về sản phẩm du lịch, đô thị du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch vào các điều, khoản liên quan.

Trong dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), quy định rõ Nguyên tắc phát triển du lịch (Điều 4): "Phát triển du lịch bền vững, theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên. Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Phát triển đồng thời du lịch nội địa và du lịch quốc tế; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch".

Về Chính sách phát triển du lịch, một trong những nội dung được rất nhiều đại biểu Quốc hội, người làm du lịch quan tâm, góp ý cũng được quy định tại Điều 5: “Nhà nước có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động sau đây: Điều tra, đánh giá, bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; Lập quy hoạch về du lịch; Xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, địa phương; Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động sau đây: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch chất lượng cao; Nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc thù khác; Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ quản lý và phát triển du lịch; Phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch; sử dụng nhân lực du lịch tại địa phương; Đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn; hệ thống cửa hàng miễn thuế, các trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, cư trú, thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan, hoàn thuế giá trị gia tăng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khác cho khách du lịch".

Về Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Thường vụ Quốc hội cho rằng việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là cần thiết để triển khai hoạt động du lịch một cách chủ động, chuyên nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, phù hợp với mục tiêu Đảng, Nhà nước đặt ra đối với ngành du lịch. Nguồn Quỹ sẽ gồm: vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp, nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về du lịch; xác định rõ cơ chế chủ trì, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: "Cấu trúc của dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) sau khi chỉnh sửa đã hợp lý, ngắn gọn và rõ ràng hơn, những điều không thực tế đã được lược bỏ, Luật trở nên sáng sủa và khả thi hơn, khả năng tiếp cận cuộc sống cao hơn. Một số người kỳ vọng, có thật nhiều chính sách phải được đưa vào dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) để ngành Du lịch có điều kiện phát triển, tuy nhiên, tôi cho rằng bản chất phải là việc tổ chức thực hiện tốt những chính sách của Nhà nước để du lịch phát triển, tận dụng những chính sách đương có chứ không phải cứ đưa vào nhiều ưu đãi là du lịch phát triển đột phá được ngay và trong Luật cũng không thể đưa vào tất cả những chính sách cụ thể được. Những chính sách dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đưa vào lần này là vừa đủ và khả thi để thực hiện rồi. Trong đó, có nhiều nội dung mới, được điều chỉnh theo Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trịvề Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan trọng là nó đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương cho phát triển du lịch. Tôi hy vọng các đại biểu Quốc hội trong Kỳ họp thứ 3 này quan tâm, ủng hộ để Du lịch thực sự có điều kiện tốt phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"

Nguồn:baovanhoa.vn

Đã xem 631 lần ,cập nhật lúc 30/05/2017 8:55:22 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch