Tin trong tỉnh
Thực hiện công văn số 132 CV/TU ngày 16/5/2017 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 05-KH/ĐU của BTV Đảng uỷ Sở VHTTDL về việc tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017. Ngày 14/7/2017, Đảng bộ Sở VHTTDL Nam Định long trọng tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Đến dự Hội nghị có đ/c Khúc Mạnh Kiên-TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở VHTTDL, các đ/c trong BTV Đảng uỷ, lãnh đạo Sở VHTTDL, bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc cùng đông đảo các đ/c đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú thuộc Sở VHTTDL.

Tại hội nghị, bằng hình thức học trực tuyến, các đại biểu đã được nghe GS-TS Phùng Hữu Phú-Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận TƯ truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề với các nội dung: Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Tư tưởng của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, trong đó nhấn mạnh việc Đảng phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận; Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xác định rõ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Khúc Mạnh Kiên – TUV, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở VHTTDL nhấn mạnh: việc học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017 là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đồng chí yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên tập trung nắm vững các nội dung cốt lõi của chuyên đề.

Thông qua việc học tập chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức lý luận quan niệm của Bác để cụ thể hóa vào nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở, tránh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân.

Tống Giang, Xuân Hoàn

 

Đã xem 250 lần ,cập nhật lúc 14/07/2017 3:27:08 CH
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch