Tin trong nước
Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có quy định cụ thể để phát triển thể thao học đường VH- Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với PV Văn Hóa, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VH, GD, TN, TN&NĐ của Quốc hội cho biết, sự phát triển của thể thao học đường còn chưa đáp ứng được yêu cầu trong khi đây được xem là “chân đế” cho thể thao quần chúng.

Ông hy vọng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này sẽ tạo cơ chế mở cho thể thao học đường nói riêng, thể thao quần chúng nói chung phát triển, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

P.V: Trong giai đoạn hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT đã là phù hợp, thưa ông?

- Đại biểu Phạm Tất Thắng: Trước hết phải thấy rằng rõ ràng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này là cần thiết. Bởi thứ nhất Luật đã thực hiện một thời gian khá lâu rồi, tới hơn 10 năm. Trong thời gian qua đã bộc lộ những bất cập, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Hơn nữa việc sửa đổi Luật lần này lại diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, nên rất phù hợp. Nói tóm lại từ đòi hỏi thực tiễn phát triển của thể thao hiện nay, việc sửa đổi Luật là cấp thiết để có những cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển toàn diện nền thể thao nước nhà trong giai đoạn mới.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này, theo đại biểu cần phải tập trung vào những vấn đề nào?

- Theo tôi có mấy vấn đề cần phải quan tâm ở lần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này. Chẳng hạn như phải có những quy định, cơ chế, chính sách mở đường cho thể thao thành tích cao phát triển tương đương với các nước phát triển trong khu vực. Với thể thao quần chúng, trong thời gian qua phong trào thể thao quần chúng tuy đã phát triển nhưng chưa đáp ứng được mong muốn. Trong đó đáng lo ngại là thể thao học đường gắn với thể thao quần chúng cũng không đáp ứng được yêu cầu, chưa được chú trọng. Môn giáo dục thể chất vẫn được xem là môn phụ, trung bình chỉ có khoảng 2 tiết/tuần và chất lượng của các tiết học còn là vấn đề phải bàn. Các môn thể thao trong trường học chưa tạo được hứng thú cho các em học sinh, không thuận tiện cho nhà trường trong công tác tổ chức.

Chăm lo cho thể thao học đường tức là chăm lo cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai của đất nước và cũng là chăm lo cho phát triển thể thao quần chúng nhằm hoàn thành mục tiêu “Dân cường, nước thịnh”, giảm thiểu các gánh nặng về y tế, chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng trong Luật cũ lại chưa có những quy định cụ thể nên phải bổ sung trong Luật lần này.

Thưa đại biểu, cụ thể sẽ có những thay đổi gì về thể thao học đường trong Luật sửa đổi, bổ sung?

- Liên quan đến thể thao học đường, dự thảo Luật lần này sửa đổi, bổ sung Điều 21 và Điều 25. Cụ thể trong Điều 21, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 như sau: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao cho hoạt động giáo dục thể chất ở các cấp học và trình độ đào tạo; quy định mức số lượng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao của từng cấp học và trình độ đào tạo; xây dựng, ban hành chương trình giáo dục thể chất, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khoá trong nhà trường”.

Điều 25, Khoản 5 bổ sung như sau: Cơ sở thể thao công lập có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giáo dục để sử dụng các công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường”. Bổ sung Khoản 2a Điều 25 như sau: “Nhà trường có trách nhiệm tổ chức mỗi năm ít nhất một cuộc thi đấu thể thao toàn trường”. Tuy nhiên Điều 21 quy định như vậy không khéo sẽ không thống nhất trong thể thao học đường. Điều 25, Khoản 2a và Khoản 5, và không chỉ 2 khoản này cần quy định cụ thể hơn nữa. Và để thể thao học đường phát triển thì còn cần thêm nhiều yếu tố khác, ngoài việc sửa đổi, bổ sung Luật TDTT.

Đại biểu mong muốn gì nữa ở việc sửa đổi, bổ sung Luật TDTT?

- Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT lần này sẽ có những quy định cụ thể để khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác xã hội hóa TDTT. Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, nếu chỉ dùng ngân sách nhà nước, sẽ không thể đáp ứng hết được. Vì thế cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Một vấn đề nữa là phải tạo cơ chế, chính sách đặc thù cho những người “lao động” đặc biệt trong lĩnh vực này là các HLV, VĐV. Trong dự thảo Luật lần này sẽ có những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của họ như là VĐV khi không còn khả năng thi đấu thể thao, sẽ được Nhà nước tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm theo quy định của pháp luật. Trường hợp VĐV đội tuyển quốc gia bị tai nạn trong khi tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì VĐV và thân nhân của họ được hưởng chế độ trợ cấp. Đây là những quy định nhằm giúp cho các HLV, VĐV yên tâm đóng góp cho thể thao nước nhà mà trong Luật cũ chưa có.

Tôi hy vọng sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, thể thao Việt Nam sẽ có bước phát triển đột phá, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nguồn: Baovanhoa.vn

Đã xem 599 lần ,cập nhật lúc 16/11/2017 9:03:12 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch