Tin trong tỉnh
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 28/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; Kế hoạch số 07-KH/ĐU của Đảng uỷ Sở VHTT&DL về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 24/10/2017 Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nam Định đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Dự Đại hội có đồng chí Khúc Mạnh Kiên-TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định; các  đ/c đại diện Văn phòng Sở VHTTDL cùng các đồng chí Đảng viên, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.


 

Đ/c Nguyễn Thành Phương - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

 trình bày báo cáo chính trị

 

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm chủ động sáng tạo hoàn thành tốt chức năng của một đơn vị làm công tác xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch. Công tác, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch đã góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong lĩnh vực du lịch.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao, phát huy tính dân chủ và năng động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, Chi bộ Trung tâm TTXT Du lịch nhiệm kỳ 2015-2017 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và lĩnh vực chuyên môn được giao, đạt được kết quả tốt trên các mặt công tác.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo báo cáo: Vai trò của chi bộ trong những năm qua như phấn đấu đạt được những chỉ tiêu cụ thể trong các hoạt động chuyên môn; công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng; công tác đoàn thể và vận động quần chúng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị … thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, xây dựng Chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc…


 

Đ/c Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở VHTTDL 

phát biểu chị đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Khúc Mạnh Kiên-TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở VHTTDL nhất trí với bản báo cáo công tác nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ tới của chi bộ. Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ đã đạt được và chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ, đồng chí nhấn mạnh Chi bộ Trung tâm TTXT Du lịch cần tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết số 22 – NQ/TW hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao chất lượng chi bộ trong sạch vững mạnh trên cơ sở các tiêu chí, cụ thể hóa các nội dung và hình thức thực hiện. Tăng cường lãnh đạo công tác chuyên môn, phát huy những thế mạnh vốn có để đạt được nhiều thành tích hơn nữa góp phần vào thắng lợi chung của toàn ngành.


 

Đại biểu chúc mừng Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Trung tâm TTXT 

Du lịch nhiệm kỳ 2017-2020

 

Đại hội đã bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Trung tâm TTXT Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2020 là 02 đồng chí trong đó:   

- Đồng chí: Nguyễn Thành Phương -  Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch - Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí: Hoàng Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Xúc tiến Du lịch - Phó bí thư Chi bộ.

Tống Giang, Xuân Hoàn
Đã xem 894 lần ,cập nhật lúc 03/11/2017 10:03:46 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch