Tin trong nước
Sáng qua 26/10/2017, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đã báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về việc hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung đào tạo; bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ; khóa cập nhật kiến thức, giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa; giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch và các biểu mẫu đơn đề nghị trong lĩnh vực điều chỉnh.

Thông tư được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.

Thông tư được kết cấu thành 6 Chương, 25 Điều. Trong đó, Chương II, Điều 3- 7 quy định chi tiết về Kinh doanh dịch vụ lữ hành, cụ thể là về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch.

Chương III, Điều 8- 12: Kinh doanh dịch vụ du lịch khác, quy định chi tiết về cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Chương IV, Điều 13- 19: Hướng dẫn viên du lịch, quy định tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngoại ngữ; Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; Cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên.

Chương V, Điều 20- 22: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch, quy định chung về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch; Giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ và khách du lịch; Giao dịch trực tuyến giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch với khách du lịch qua sàn giao dịch điện tử.

Liên quan đến nội dung quy định về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch và các nội dung khác tại dự thảo Thông tư, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo TCDL đăng công khai dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL, của Tổng cục Du lịch để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tổ chức tọa đàm với các công ty lữ hành, công ty du lịch, các chuyên gia du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương), Hiệp hội Thương mại điện tử; các công ty chuyên bán sản phẩm du lịch online... về vấn đề kinh doanh du lịch trực tuyến để làm rõ vấn đề, phục vụ việc hoàn thiện Thông tư.

Nguồn:baovanhoa.vn

Đã xem 605 lần ,cập nhật lúc 27/10/2017 9:43:00 SA
Video
Thời tiết

   Gía vàng 9999
Mua vào
Bán ra
   Tỷ giá
Dịch vụ Du lịch